W dniach 2-8.12.2018 gościem WIGE jest prof. Olivier Damette z Uniwersytetu Lotaryńskiego Nancy-Metz, prowadzący wspólne badania naukowe z dr Karoliną Sobczak i prof. Krzysztofem Malagą.

W dniach 3-6.12.2018 WIGE jest miejscem pobytu i konsultacji prof. Baiby Savriny wraz z grupą czterech studentów i pracownikiem administracji Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze z Dziekanem WIGE, władzami UEP i pracownikami UEP. Pani prof. Baiba Savrina włada biegle 8 językami (łotewski, litewski, estoński, rosyjski, angielski, francuski, niemiecki i polski).

W obu przypadkach koszty pobytu naszych gości na WIGE są ponoszone przez delegujące ich Uniwersytety z Francji i Łotwy.