Kapituła Naukowa konkursu zorganizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznała dr hab. Barbarze Będowskiej-Sójce II miejsce w konkursie na referat naukowy.

Na konkurs nadesłała pracę pt. "Dynamika płynności w okresach znaczących zmian cen akcji".
Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu odbyła się podczas Kongresu Rynku Kapitałowego w dniu 3 grudnia br. o godz. 18.00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skróty nagrodzonych prac zostaną opublikowane w Gazecie PARKIET.

Serdecznie gratulujemy!