W dniu 4.02.2016 prof. dr hab. Witold Jurek, prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. dr hab. Emil Panek i prof. dr hab. Krzysztof Piasecki wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Zebranie było głównie poświęcone wyborowi statutowych organów Komitetu. Bezpośrednio po tym spotkaniu odbyło się zebranie Sekcji Badań Operacyjnych KSiE PAN.