JEDNORAZOWE STYPENDIUM NAUKOWE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

         Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki,

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 w terminie do 30 września 2014 r.

 

W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o składanie wniosków wraz z całą dokumentacją w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej do dnia 22 września 2014 r.

 

Wszystkie informacje oraz regulamin dotyczący stypendium naukowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl

(zakładka: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Jednorazowe stypendium naukowe).

 

 

Poznań, 7.08.2014 r.