17.03.2016 (czwartek), sala 0.6 CEUE

Godz. 8:30, sala 0.6 CEUE - zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wybór:

·         pracowników niebędących nauczycielami akad. do Wydziałowego Kolegium Elektorów (1 os.)

·         pracowników niebędących nauczycielami akad. do Rady Wydziału (1 os.)

 

 

Godz. 9:15, sala 0.6 CEUE – zebranie „pozostałych” nauczycieli akademickich

Wybór:

·         przedstawicieli „pozostałych” nauczycieli akad. z Wydziału do Uczelnianego Kolegium Elektorów
wg zasad ustalonych przez Senat (6 os.)

·         przedstawicieli do Senatu (1 os.)

·         przedstawicieli „pozostałych” nauczycieli akad. do Wydziałowego Kolegium Elektorów (8 os.)

·         przedstawicieli „pozostałych” nauczycieli akad. do Rady Wydziału w liczbie ustalonej przez
Rady Wydziałów (9 os.)

 

8.04.2016 (piątek), godz. 8:30, sala 3.3 CEUE

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów – wybór Dziekana

Kandydatury można zgłaszać do dnia 31.03.2016 do godziny 24:00 na ręce Przewodniczącego WKW

 

22.04.2016 (piątek), godz. 8:30, sala 3.3 CEUE

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów – wybór Prodziekana

Kandydatury można zgłaszać do dnia 14.04.2016 do godziny 24:00 na ręce Przewodniczącego WKW

Wybór przedstawicieli z grupy profesorów i doktorów habilitowanych (1 os.) do Senatu według ustaleń Senatu.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej


Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP