Polska Komisja Akredytacyjna oceniła kształcenie na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uwzględniając: koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, programy studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych oraz wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia - Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę wyróżniającą dla jakości kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria.

Uchwała Nr 519/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 r.