W dniach 28-30 czerwca 2017r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się jubileuszowa, dwudziesta edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej UEP. Temat wiodący tegorocznej edycji brzmiał: „Big Data Analytics in for Business and Public Administration”.


Konferencja, w ciągu jej 20-letniej historii, stała się cenioną, międzynarodową konferencją wśród społeczności naukowej. Corocznie stanowi okazję dla naukowców i praktyków z całego świata do dyskusji na tematy nie tylko z obszaru informatyki ekonomicznej, takie jak: Big Data, zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, rozwój i implementacja oprogramowania, usługi sieciowe, wyszukiwanie informacji, projektowanie systemów, Linked Data, ale także na tematy powiązane, w tym: nauka, medycyna, zarządzanie, finanse, gospodarka, administracja, bezpieczeństwo, a także sieci społeczne.

Zaproszonymi wykładowcami (keynote) na tegorocznej konferencji BIS byli:

  • Prof. Darren Dalcher, University of Hertfordshire, UK, który przedstawił wykład“Is it time to rethink project success?”,
  • Prof. Bogdan Franczyk, University of Leipzig, Germany, z wykładem: “Architektura platformy do realizacji inteligentnych usług w branży energetycznej”
  • Prof. Norbert Gronau, Potsdam University, Germany, z wykładem: “The Impact of Big Data on Theory and Practice of Business Informatics”,
  • Prof. Paweł Kalczyński, California State University, Fullerton, USA, z wykładem “The Analytics Talent Shortage and Gap Between Business Schools and Industry Needs in the U.S.”,
  • Prof. Marek Kowalkiewicz, Queensland University of Technology, Australia, z wykładem “Thriving in Digital Economy”,
  • Dr. Gitanjali Ponnappa, Ernst & Young Ltd., Switzerland, z wykładem “Big Data Makes for Big Brother”,
  • Prof. Christof Weinhardt, Karlsruhe Institute of Technology, Germany, z wykładem “Smart Services: Enabler of digital Transformation”.


W czasie konferencji odbyły się również warsztaty:

  • 9th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2017),
  • 8th Workshop on Business and IT Alignment (BITA 2017),
  • 1st Workshop on Sustainable Energy Systems, Smart Infrastructures, and Smart Environments (SESSISE 2017).

Ponadto, w czasie konferencji odbyły się panele dyskusyjne „Blockchain, Technology of the Future or Overhype?” oraz “Publications in Journals and Books – cases: BISE and Springer”, a także dwa tutoriale: “SAP University Alliances Program – Innovations in Teaching and Research” i “Transforming Your Academic Research Case Study into a Teaching Case: An Interactive Workshop”. Dodatkowo, przygotowane zostało międzynarodowe Konsorcjum Doktorskie, podczas którego doktoranci mieli możliwość przedstawienia prowadzonych badań i skonsultowania ich z zaproszonymi mentorami.

Równocześnie, w ramach jubileuszowej edycji Konferencji BIS, odbył się także II Polski Kongres Informatyki Ekonomicznej organizowany we współpracy z Naukowym Towarzystwem Informatyki Ekonomicznej, którego tematyka dotyczyła rozwoju informatyki ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Big Data oraz Industry 4.0. Podczas Kongresu nastąpiło też wręczenie nagród XX Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej obronione w roku 2016. 


W ramach konferencji BIS, odbyła się II Konferencja SASO pod tytułem Nowa era jakości oprogramowania – już była, jest, czy może dopiero nadejdzie. Program konferencji obejmował zarówno analizę zmian w otoczeniu prawnym, najnowsze narzędzia zwiększające wydajność procesów deweloperskich (continous delivery) oraz narzędzia do analizy i profilowania efektywności, a także trendy związane z korzystaniem z cloud computing. 

Konferencja BIS jest doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań na arenie międzynarodowej. Co dwa lata współorganizatorem konferencji są zagraniczne ośrodki naukowe – do tej pory były to: University of Colorado, The College of Business and Administration and the Colorado Institute for Technology Transfer and Implementation, USA (2003), Industriestiftungsinstitut eBusiness, Klagenfurt, Austria (2006),  University of Innsbruck, Austria (2008),  is-research GmbH an der Freien Universität Berlin, Niemcy (2010), Vilnius University, Litwa (2012), University of Cyprus wspólnie z University of Nicosia, Cypr (2014) oraz University of Leipzig, Niemcy (2016). Przyszłoroczna edycja odbędzie się w Indiach.

W tegorocznej konferencji oraz towarzyszących jej wydarzeniach uczestniczyło 146 osób, wygłoszone zostały 82 referaty, zgłoszone przez 155 autorów z 21 krajów. Komitet Programowy konferencji BIS liczył 85 członków z 29 krajów.

Konferencja Business Information Systems odbyła się pod patronatem honorowym: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Głównego Urzędu Statystycznego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk Ekonomicznych oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Materiały konferencyjne publikowane są jako dwa tomy w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer.

Strona konferencji: http://bisconf.info/