Strona główna

Konferencja Business Information Systems (BIS 2015)
W dniach 24-26 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się osiemnasta edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej UEP. Temat wiodący tegorocznej edycji brzmiał: „Making Big Data Smarter”.Organizowana od 1997 roku konferencja BIS, zdobyła uznanie środowiska naukowego i biznesowego. Corocznie stanowi okazję dla naukowców i praktyków z całego świata do dyskusji na tematy z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym: zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, rozwój i implementacja oprogramowania, usługi sieciowe, wyszukiwanie informacji, projektowanie systemów, Linked Data.
Zaproszonymi wykładowcami (keynote) na tegorocznej konferencji BIS byli:
- Prof. Dr. Christian Bizer, University of Mannheim, Germany, który przedstawił wykład “Evolving the Web into a Global Dataspace – Advances and Applications”,
- Prof. Emanuele Della Valle, DEIB – Politecnico di Milano, Italy, z wykładem pt. “Listening to the pulse of our cities fusing Social Media Streams and Call Data Records”,
- Dr. Harald Sack, Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik, Universität Potsdam, Germany, z wykładem “The Journey is the Reward – Towards New Paradigms in Web Search”, oraz
- Dr. Wojciech Wiewiórowski, European Data Protection Assistant Supervisor, z wykładem “Smart Data & Privacy by Design. Win-to-win business models on competitive digital market”.W czasie konferencji odbyły się również warsztaty:
- 7th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2015),
- 6th Workshop on Business and IT Alignment (BITA 2015),
- 3rd Workshop on Formal Semantics for the Future (FSFE 2015)
- 1st Workshop on Privacy by Transparency in Data-Centric Services (PTDCS 2015).
Ponadto, w czasie konferencji odbyło się czwarte spotkanie DBpedia Community, DBpedia Meeting Poznań, oraz trzy tutoriale: BIG DATA (OS9000) and Data Base in Memory (SAP HANA) – two ways to increase DataBase performance (Huawei), Huawei strategy and solutions on Energy sector and Smart Grid (Huawei) i Data Visualisation with Tableau (Astrafox).
Konferencja BIS jest doskonałą okazją do zaprezentowania wyników badań na arenie międzynarodowej. Co dwa lata współorganizatorem konferencji są zagraniczne ośrodki naukowe – do tej pory były to: University of Colorado, The College of Business and Administration and the Colorado Institute for Technology Transfer and Implementation, USA (2003), Industriestiftungsinstitut eBusiness, Klagenfurt, Austria (2006), University of Innsbruck, Austria (2008), is-research GmbH an der Freien Universität Berlin, Niemcy (2010), Vilnius University, Litwa (2012) oraz University of Cyprus wspólnie z University of Nicosia, Cypr (2014). Przyszłoroczna edycja odbędzie się w Lipsku, Niemcy..
Na tegorocznej konferencji oraz towarzyszących jej warsztatach wygłoszono 67 prezentacji artykułów, zgłoszonych przez 129 autorów z 24 krajów. Komitet Programowy konferencji BIS liczył 130 członków, reprezentujących 113 instytucji z 35 krajów.
Materiały konferencyjne publikowane są jako dwa tomy w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer.

Strona konferencji: http://bis.kie.ue.poznan.pl/