Strona główna

Konferencja The 1st World Multi-Conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management IBTMM 2013

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP w Katedrze Technologii Informacyjnych, uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 1st World Multi-Conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management IBTMM 2013, która odbyła się w Krakowie w dniach od 16 do 18 października 2013. W ramach multikonferencji IBTMM odbyła się konferencja The 7th Congress on Intelligent Building Systems  InBuS 2013, podczas której prof. Rykowski przedstawił referat pt. „Means of interaction among humans and „intelligent” systems – actual state and future trends”, pełnił również funkcję moderatora dwóch plenarnych sesji.