DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

                      Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

                         al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań


                                                 ogłasza

 

                                               KONKURS

                                  na stanowisko asystenta

 

                       w Katedrze Informatyki Ekonomicznej

 

Wymagania stawiane kandydatom:

-stopień doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub matematycznych

- mile widziane osiągnięcia w pracy naukowej,

-znajomość dwóch języków obcych, w tym biegła znajomość języka angielskiego,

- mile widziane odbyte zagraniczne staże naukowe.

 

Kandydat winien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

- podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o przyjęcie do pracy,

-życiorys,

-odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

-listę publikacji z kopiami 3 najbardziej reprezentacyjnych dla dorobku

-inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko

 

Dodatkowych informacji o pracy na stanowisku przewidzianym Konkursem można zasięgnąć u Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej, tel. 61 854 33 81.


Wnioski należy składać w sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, do dnia 30 września 2015r.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 1 października 2015 r. 

 


                      Kierownik Katedry                                                             Dziekan Wydziału

                 Informatyki Ekonomicznej                                      Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP                   prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP


 

Poznań, dnia 2 września 2015 r.