DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

                       Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

                             al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

                                                    ogłasza

                                                 KONKURS

                                     na stanowisko asystenta

                         w Katedrze Informatyki Ekonomicznej

 

Wymagania stawiane kandydatom:

-        stopień doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub matematycznych

-        mile widziane osiągnięcia w pracy naukowej,

-        znajomość dwóch języków obcych, w tym biegła znajomość języka angielskiego,

-        mile widziane odbyte zagraniczne staże naukowe.

 

Kandydat winien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

-        podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o przyjęcie do pracy,

-        życiorys,

-        odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

-        listę publikacji z kopiami 3 najbardziej reprezentacyjnych dla dorobku

-        inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko

 

Dodatkowych informacji o pracy na stanowisku przewidzianym Konkursem można zasięgnąć
u Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej, tel. 61 854 33 81.

Wnioski należy składać w sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej, Wydział Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, do dnia
11 grudnia 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu
14 grudnia 2015 r. 

 

 

                 Kierownik Katedry                                                               Dziekan Wydziału

           Informatyki Ekonomicznej                                   Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

 

prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP        prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

 

 

Poznań, dnia 12 listopada 2015 r.