Przedłużenie konkursu na stanowisko asystenta
w Katedrze Informatyki Ekonomicznej

W związku z niepoprawnym sformułowaniem kryteriów;
Konkurs ogłoszony w dniu 3 stycznia 2018 r. zostaje przedłużony na następujących warunkach: DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko asystenta

 

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- stopień doktora lub tytuł magistra w obszarze kształcenia nauk ekonomicznych, technicznych, matematycznych,

- osiągnięcia w pracy naukowej,

- doświadczenie w projektach badawczych,

- znajomość dwóch języków obcych, w tym biegła znajomość języka angielskiego, konieczna znajomość języka polskiego,

- mile widziane doświadczenie w realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym,

- mile widziane doświadczenie dydaktyczne.

 

Kandydat winien załączyć do wniosku następujące dokumenty:

- podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o przyjęcie do pracy,

- życiorys,

- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora (jeżeli przyznano) i tytułu magistra,

- inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko .

 

Dodatkowych informacji o pracy na stanowisku przewidzianym Konkursem można zasięgnąć
u Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej, ul. Towarowa 55, bud. CEUE, pok. 3.30

Wnioski należy składać w sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej, ul. Towarowa 55, bud. CEUE, pok. 3.29 do dnia
5 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej
w dniu 6 marca 2018 r.          Kierownik Katedry                                Dziekan Wydziału     

   Informatyki Ekonomicznej         Informatyki i Gospodarki Elektornicznej


prof. dr hab. Witold Abramowicz,       prof. dr hab. Krzysztof Malaga,

            prof. zw. UEP                                   prof. nadzw. UEPPoznań, dnia 1 lutego 2018 r.