DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

                       Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

                             al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

                                                  ogłasza

                                                 KONKURS

                                     na stanowisko asystenta

                          w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki: 

 

·       posiadają tytuł zawodowy magistra z informatyki lub dyscyplin pokrewnych;

·       mają bardzo dobrą znajomość nowoczesnych technik i metod informatycznych;

·       wykazują zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

·       znają bardzo dobrze język angielski, w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie do dnia 7 października 2015 r. listu motywacyjnego
i życiorysu na adres:

Katedra Technologii Informacyjnych

http://www.kti.ue.poznan.pl/

 

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55

pokój 1.3

tel. 61-856 93 30

lub elektronicznie: cellary@kti.ue.poznan.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 8 października  2015 r. 

 

 

 

 Kierownik Katedry                                                                                            Dziekan Wydziału

Technologii Informacyjnych                                                Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP           Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

 

 

Poznań, dnia 17 września 2015 r.