Przedmioty do wyboru zatwierdzone do uruchomienia dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria


2 semestr 2013/2014:

Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C):
1. Zarządzanie projektami, 30/0, 3 ETCS
2. Wizualizacja i raportowanie danych statystycznych, 30/0, 3 ETCS


4 semestr 2014/2015:

Wykłady ogólne do wyboru (grupa A):
1. Socjologia, 30/0, 3 ETCS
2. Zajęcia otwarte, 30/0, 3ECTS


Wykłady kierunkowe w języku obcym (grupa B):
1. Electronic negotiations, 30/0, 4 ECTS
2. Real estate market analysis, 30/0, 4 ECTS


Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C):

1. Programowanie i architektury systemów komponentowych, 30/0, 3 ECTS
2. Zaawansowane metody ekonometryczne, 30/0, 3 ETCS

  

Ścieżki studiów należy odpowiednio skorygować
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 grudnia 2013 r. (środa) w dziekanacie WIGE.

Osoby, które dotychczas w ogóle nie wypełniły ścieżek studiów
proszone są o dopełnienie tego obowiązku.

 


                                                                                                                                                                                 Prodziekan Wydziału       
                                  Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                        dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP


Poznań, 12.12.2013 r.