Kapituła Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uhonorowała prof. dr. hab. inż. Wojciecha Cellarego, profesora zwyczajnego UEP, Medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. Wręczenie Medalu odbyło się w dniu 27 lutego 2014 podczas Koncertu Galowego na zakończenie obchodów VI Dni UEP.  Serdecznie gratulujemy!