W dniach od 25.02.2014 r. do 1.03.2014 r. gościem władz rektorskich UEP, Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Katedry Ekonomii Matematycznej był prof. Jean-Christophe Poutineau z Uniwersytetu Rennes 1 w Rennes. W ramach wizyty w Polsce (wspólnie prof. Krzysztofem Malagą) odbył konsultacje w Instytucie Ekonomicznym NBP w Warszawie z udziałem prof. Andrzeja Sławińskiego, prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego i dr. Marcina Kolasy, pracował nad ostateczną wersją artykułu do PUE Review (we współautor-stwie z dr Karoliną Sobczak i dr hab. Krzysztofem Malagą, prof. nadzw. UEP), przeprowadził rozmowy na temat przyszłych projektów współpracy naukowo-dydaktycznej z UEP, a w ramach Programu Erasmus wygłosił wykład dla doktorantów WIGE na temat "Recent developments in macroeocnomics and international finance". Wykład ten miał charakter warsztatów naukowo-badawczych dla doktorantów w dziedzinie nauk ekonomicznych. Dotyczył najnowszych nurtów badawczych w zakresie współczesnej makroekonomii oraz finansów międzynarodowych i został  przeprowadzony na podstawie kilku najnowszych artykułów prof. Jean-Christophe Poutineau, opublikowanych lub przygotowywanych do druku w uznanych czasopismach anglojęzycznych.

W trakcie uroczystości „VI Dni UEP” prof. Jean-Christophe Poutineau  otrzymał „Medal za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, który jest formą najwyższego uznania dla Jego wieloletniej i bardzo efektywnej współpracy naukowo-dydaktycznej z UEP.