Mgr inż. Dariusz Rumiński, asystent w Katedrze Technologii Informacyjnych, zajął 8 miejsce na liście rankingowej Konkursu ETIUDA 4 w na stypendia doktorskie, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Projekt z dziedziny nauk technicznych zatytułowany „Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” otrzymał dofinansowanie w wys. 61 676 zł. Konkurs ETIUDA jest adresowany do młodych naukowców przygotowujących rozprawę doktorską. Oprócz samego stypendium laureaci mają również możliwość odbycia stażu naukowego w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.