Mgr inż. Jakub Flotyński, asystent w Katedrze Technologii Informacyjnych otrzymał w wyniku postępowania konkursowego Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, polegające na odbyciu miesięcznego stażu naukowego w wybranej jednostce naukowej w Niemczech. Mgr inż. Flotyński odbędzie swój staż w Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung Darmstadt.