Doktorant WIGE Włodzimierz Lewoniewski został zwycięzcą 8. edycji ogólnopolskiego konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studia doktoranckie. Kapituła oceniła aktywność w lokalnym środowisku studenckim oraz dobre wyniki w nauce i udział w projektach badawczych. 
Honorowy Patronat nad Konkursem objął prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Laureat jest studentem IV roku studiów III stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.

Od początku pracy w Katedrze, prowadzi badania naukowe dotyczące jakości informacji zawartych w różnych wersjach językowych Wikipedii (encyklopedii internetowej) oraz danych zawartych w semantycznej bazie danych DBpedia. Naukowo interesują go również wikidane oraz kryptowaluty. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych mgr Lewoniewski przygotował specjalne narzędzia informatyczne, niektóre z nich są dostępne do wolnego użytku. Doktorant jest autorem ponad 10 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz ponad 20 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W październiku 2017 r. jedna z jego prac otrzymała nagrodę za najlepszy artykuł na międzynarodowej konferencji ICIST. Mgr Włodzimierz Lewoniewski jest także aktywnie zaangażowany w prace społeczne i organizacyjne na Uczelni. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Doktorantów UEP. 


Serdecznie gratulujemy!