Strona główna

Międzynarodowa konferencja DoCeis 2014

The 5th Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS'14 – “Technological Innovation for Collective Awareness Systems”, Lisbon (Portugal)

Mgr inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz Rumiński, asystenci w Katedrze Technologii Informacyjnych, wzięli udział w międzynarodowej konferencji The 5th Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems DoCEIS'14 – “Technological Innovation for Collective Awareness Systems”, która odbyła się w terminie od 7 – 9 kwietnia 2014 w Lizbonie (Portugalia). Komitet Programowy tej konferencji przyjął do wygłoszenia i publikacji dwa referaty: “Multi-platform Semantic Representation of Interactive 3D Content” (autorzy: Jakub Flotyński i Krzysztof Walczak), który wygłosił Jakub Flotyński oraz referat pt. “CARL - A Language for Building Contextual Augmented Reality Environments” (autorzy: Dariusz Rumiński i Krzysztof Walczak), który wygłosił Dariusz Rumiński.