Kapituła Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej ma zaszczyt poinformować, że dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczął się nabór kandydatów do drugiej edycji Nagrody. 
Wnioski o Nagrodę, za osiągnięcia z zakresu ekonomii matematycznej w roku 2018, można zgłaszać do dnia 31 maja 2019 r.
Regulamin Nagrody oraz informacje związane z procedurą zgłaszania kandydatów są zamieszczone na stronie internetowej: 
W roku 2019 wysokość Nagrody wyniesie 10 000 zł brutto.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy na jeden z poniższych adresów:
amp@uek.krakow.pl lub alipieta@uek.krakow.pl

Uprzejmie zachęcamy młodych naukowców do zgłaszania wniosków o Nagrodę.