W dniu 13.10.2015 przyznano Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za rok akad. 2014/15. Na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej nagrodzono osoby i zespoły:


Nagrody indywidualne I stopnia

1. Dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych

2. Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych


Nagrody indywidualne II stopnia

1. Dr hab. Barbara Będowska-Sójka - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za monografię pt. „Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych. Analiza danych śróddziennych” oraz za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych

2. Dr hab. Krzysztof Echaust - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – za monografię pt. „Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce”

3. Dr Marcin Anholcer - nagroda oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych

4. Dr inż. Adam Wójtowicz - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych


Nagrody indywidualne III stopnia

1. Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP - nagroda za osiągnięcia organizacyjne – za wzorową koordynację realizacji projektu Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

2. Dr Anna Domagała - nagroda za osiągnięcia organizacyjne– za wzorową realizację zadania staże dla studentów i absolwentów UEP w projekcie Kadry dla gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

3. Dr Helena Gaspars-Wieloch - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych

4. Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP - nagroda za osiągnięcia organizacyjne - za wzorową koordynację realizacji projektu Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

5. Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP - nagroda za osiągnięcia organizacyjne – za wzorową realizację zadania zajęcia dodatkowe z matematyki dla studentów UEP w projekcie Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


Nagroda zespołowa II stopnia

1. Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, mgr inż. Jakub Flotyński, mgr inż. Dariusz Rumiński - nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych