W dniu 16 października 2015 podczas uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych, JM Rektor wręczył dyplomy do nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2014/2015. Nagrody otrzymali:

-       Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEPnagroda Rektora zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 – za prace w ramach Zespołu Projektowego do spraw budowy „Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”;

 

-       Dr inż. Adam Wójtowicznagroda Rektora indywidualna II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych;

 

-       Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, mgr inż. Jakub Flotyński, mgr inż. Dariusz Rumiński nagroda Rektora zespołowa II stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych;

 

-       Dr inż. Sergiusz Strykowski - nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 za zaangażowanie w pracach Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej.