Pan prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP z Katedry Ekonometrii został powołany do składu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie: ekonomia na lata 2017-2020.

Informację o 6 innych profesorach z UEP powołanych w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo można znaleźć pod adresem:


https://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/wybory-do-centralnej-komisji-do-spraw-stopni-i-tytulow,a54753.html