W Journal of Inequalities and Applications (JCR, IF: 0.773) ukazała się praca A combinatorial lemma and its applications autorstwa dra hab. Piotra Maćkowiaka (Katedra Ekonomii Matematycznej).