W dn. 4.12.2015 r. na Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve odbyła się pre-obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Burzyńskiego nt. « Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy » przed Komisją Doktorską w składzie: prof. Fabio Mariani (przewodniczący, Université Catholique de Louvain), prof. David de la Croix (członek Komisji, Université Catholique de Louvain), prof. Slobodan Djajic (recenzent, Graduate Institute Geneva), prof. Frédéric Docquier (współpromotor, Université Catholique de Louvain), prof. Jakub Growiec (recenzent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Witold Jurek (członek Komisji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Krzysztof Malaga (współpromotor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Wobec bardzo pozytywnego wyniku pre-obrony rozpoczęto konsultacje w sprawie terminu obrony publicznej w Poznaniu.