W dniu 9 grudnia 2014 roku prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP przewodniczył obradom plenarnym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. W trakcie obrad wykład pt. “Zasada kosztów komparatywnych z dowolną liczbą towarów, krajów i czynników wytwórczych” wygłosił prof. L. Jasiński z INE PAN.