Katedra Technologii Informacyjnych gościła prof. Joseph’a E. Urban’a z Texas Tech University, Lubbock (Texas, USA). Prof. Urban wygłosił wykład pt. “The CyberCritical Project for Research and Education in Cybersecurity for Critical Infrastructure” dla pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Przeprowadził również szereg konsultacji indywidualnych z pracownikami Katedry Technologii Informacyjnych i zapoznał się z aktualnymi kierunkami i wynikami  badań prowadzonych w Katedrze.