Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw, UEP został laureatem nagrody III stopnia za podręcznik Malaga K., (2012), Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką, Wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa, w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik z ekonomii opublikowany w latach 2012-2014.