Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, z Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczył w The 21st Annual International Conference on 3D Web Technology ACM Web3D 2016, która odbyła się w Anaheim, California, USA w terminie od terminie od 22 do 24 lipca br. Prof. Krzysztof Walczak pełnił funkcję głównego przewodniczącego konferencji (General Chair). W trakcie konferencji prof. Walczak moderował dyskusję panelową "The Future of VR Web", przewodniczył też sesji "Interactive 3D Applications". Konferencja ACM Web3D jest najbardziej prestiżową konferencją międzynarodową o charakterze naukowo-praktycznym dotyczącą technik i aplikacji 3D w internecie. W uznaniu doskonałej organizacji tegorocznej edycji ACM Web3D, organizatorzy powierzyli prof. Krzysztofowi Walczakowi misję organizacji edycji 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.