Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 1st International Conference on Augmented and Virtual Reality AVR 2014, która odbyła się w Lecce (Włochy) w terminie od 17 do 20 września 2014. Prof. Walczak został zaproszony przez organizatorów do wygłoszenia tzw. „keynote lecture” pt. „Simplifying Creation of VR/AR Applications for Domain Experts”. Ponadto w ramach konferencji przedstawił referat pt. „On-demand Generation of 3D Content Based on Semantic Meta-scenes” (autorzy: Walczak, K., J. Flotyński).