Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP został powołany 

w skład Rady Fundacji Platforma Przyszłości Przemysłu.


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości to nowa rządowa instytucja, która ma pomóc w dostosowaniu się polskim przedsiębiorcom do wymagań ery przemysłu 4.0, związanej z rozwojem technologii. Fundacja została powołana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, i ma na celu działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, techno-logii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000229