Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Zespołu nr V "Bezpieczeństwo i Rozwój Człowieka", powołanego przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prof. Cellary wziął udział w posiedzeniu inauguracyjnym Zespołu, które odbyło się 16 marca br. w siedzibie PAN w Warszawie. Nowo powstały Zespół będzie zajmował się upowszechnianiem i rozwijaniem problematyki bezpieczeństwa i rozwoju człowieka w kontekście poszukiwania odpowiedzi na współczesne zagrożenia i wyzwania wynikające ze zmian w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym. Ponadto zajmie się pogłębianiem studiów prowadzonych w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" w części dotyczącej rozpoznania nowych zjawisk i procesów wpływających na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie czasowej, jego miejsca w społeczności międzynarodowej oraz szans i zagrożeń dla przyszłości przez pryzmat bezpieczeństwa i rozwoju jednostki ludzkiej.