W dniu 30 marca 2017 prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, otrzymał Nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za rok 2016 w uznaniu zasług dla rozwoju rynku informatycznego oraz telekomunikacyjnego w Polsce. Uroczystość wręczenia Nagród PIIT XV Edycji odbyła się w Warszawie podczas Walnego Zgromadzenia członków PIIT.

Laureatowi Nagrody PIIT 2016 serdecznie gratulujemy!