Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w debacie w roli panelisty podczas konferencji wysokiego szczebla pt. "Innowacje - wymiana wiedzy", która stanowi inaugurację Programu Global Compact "Innowacje - Biznes i Nauka 2015-2020". Organizatorami konferencji była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz spółka KGHM Polska Miedź. Konferencja odbyła się 3 września 2015 r. we Wrocławskim Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM. Program Global Compact "Innowacje - Biznes i Nauka 2015-2020" skupia kluczowych przedstawicieli biznesu oraz najbardziej cenionych reprezentantów świata nauki, aby poprzez wytworzenie synergii między tymi środowiskami, zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym.