Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w XVIII Konferencji „Miasta w Internecie - Metamorfozy cyberprzestrzeni publicznej. Administracja. Edukacja. Zdrowie", która odbyła się w Gdańsku w dniach 11 – 13 czerwca br. Na I sesji plenarnej „Cybertransformacja państwa w perspektywie roku 2020” prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Chmura – nowy impet cyfrowy administracji”. Ponadto wziął udział w dyskusji panelowej zatytułowanej "Kluczowe projekty i inicjatywy cyfrowe dla rozwoju Polski – wizja i rzeczywistość”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.