Prof. Wojciech Cellary został współredaktorem (ang. Guest editorial) specjalnego wydania międzynarodowego czasopisma World Wide Web Journal, wydawanego przez wydawnictwo Springer (ISSN: 1386-145X (Print) 1573-1413 (Online). Impact Factor dla czasopisma WWWJ wynosi 1.539, figuruje też na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z liczbą punktów: 25, pozycja 11030. Pełny tytuł numeru brzmi: WWWJ special issue of the 16th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2015);  eds.  Wojciech Cellary & Tao Li & Jianyong Wang & Dingding Wang & Yanchun Zhang.