Witold Abramowicz jest profesorem ekonomii, doktorem habilitowanym matematyki i inżynierem. Kieruje Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Przez kilkanaście lat pracował na czołowych uczelniach szwajcarskich i niemieckich.

W 2014 roku był współtwórcą, a następnie został szefem SmartBrain - Smart and Big Data Research and Innovation Center, wspólnego przedsięwzięcia UEP i SAP, którego celem jest prowadzenie badań oraz działań innowacyjnych na rzecz gospodarki i administracji publicznej w zakresie Big Data. W 2014 otrzymał prestiżowy tytuł Visionary Member SAP UA za działania związane z kształceniem w zakresie Big Data.

W 2014 roku European Defence Agency powierzyła mu koordynowanie i kierowanie międzynarodowym projektem System for Intelligent Maritime Monitoring (SIMMO), wykorzystującym technologie Big Data.

W ubiegłym roku zakończono już czwarty projekt badawczy wykorzystujący SAP HANA, a rozpoczęto piąty, którym Profesor kierował we współpracy z Hasso-Plattner-Institut w Poczdamie. W tym samym roku pod kierunkiem Profesora kontynuowane były projekty komercyjne wykorzystujące Big Data w energetyce, telekomunikacji oraz ubezpieczeniach.

Również w 2014 roku Profesor był współprzewodniczącym Komitetu Programowego 17th International Conference on Business Information Systems, Big Data: problems solved and remaining challenges na Cyprze. W tym roku odbędzie się kolejna edycja tej konferencji pod hasłem Making Big Data Smarter, którą Profesor kieruje samodzielnie. Ponadto w 2014 roku był członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji dotyczących badań nad Big Data w Chinach, Francji, Estonii, Hiszpanii, Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Wietnamie i we Włoszech (łącznie 18 konferencji).

W ubiegłym roku Profesor był mentorem w inicjatywach sprzyjających promowaniu Big Data, np. BIHAPI, czy Orange Fab. Uczestniczył jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych konferencji technicznych upowszechniających Big Data w Polsce, m.in. BIG DATA: Think Big CEE Congress, SAP Forum 2014.

Podstawowe zainteresowania naukowe Profesora związane są m.in. z Big Data i Internetem semantycznym (systemy wyszukiwania i filtrowania informacji, usługi sieciowe). Profesor jest autorem, współautorem i redaktorem 41 książek oraz ponad 300 recenzowanych publikacji. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych UE, a także finansowanych ze środków przemysłu oraz polskich organizacji wspierających badania i innowacje. Ma również doświadczenie w pracy w zagranicznych firmach doradczych oraz polskim i zagranicznym przemyśle.

Z inicjatywy Profesora Abramowicza powstało Centrum badawcze Smart and Big Data Science Research & Innovation Center (SmartBRAIN).

W laudacji wskazano na zdolność Profesora w budowaniu międzynarodowych konsorcjów, realizacji międzynarodowych projektów naukowych oraz na zdolność Profesora we wdrażaniu ich wyników w polskiej gospodarce.