W dniu 17.10.2016 r. o godz. 14:00 w Auli Uczelni, odbędą się uroczyste promocje doktorów 

i doktorów habilitowanych w roku akad. 2015/2016.


Promocje doktorskie na WIGE:

1. Dr Maciej Beręsewicz
Promotor: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
Promotor pomocniczy: dr Marcin Szymkowiak


2. Dr Michał Burzyński
Promotorzy: dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP

prof. Frérdéric Docquier, Université Catholique de Louv,ain

Louvain-la-Neuve, Belgia


3. Dr Sergiusz Herman

Promotor: dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP


4. Dr Monika Naskręcka

Promotor: dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP


5. Dr Piotr Stolarski
Promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Węcel

 

Promocje habilitacyjne:

1. Dr hab. Michał Konopczyński

 

Poznań, 10.10.2016 r.

Przygotowała: mgr Lilianna Czerwińska