W dniu 30.09.2019 r. o godz. 14:00 w Auli Uczelni, odbędą się uroczyste promocje doktorów 

i doktorów habilitowanych w roku akad. 2018/2019.


Promocje habilitacyjne na WIGE:

1. Dr hab. Helena Gaspars-Wieloch - na podstawie osiągnięcia naukowego – publikacja pt. „Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne.”


Promocje doktorskie na WIGE:

1. Dr Włodzimierz Lewoniewski

Promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Węcel

2. Dr Marcin Szmydt
Promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

Promotor pomocniczy: dr Milena Stróżyna

3. Dr Dariusz Walczak
Promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

Promotor pomocniczy: dr Agata Filipowska

4. Dr inż. Robert Szóstakowski

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP

Promotor pomocniczy: dr Michał Galas


Serdecznie gratulujemy!!!

----------------------

Poznań, 27.09.2019 r.