Opublikowano rozdział autorstwa dr. hab. K. Malagi pt. "Jednolita teoria wzrostu gospodarczego - stan obecny i nowe wyzwania" w monografii: "Nauki Ekonomiczne, stylizowane fakty, a wyzwania współczesności" (PTE, Warszawa 2015) pod red. Bogusława Fiedora.