Podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Nauk Demograficznych PAN, w dniu 21 listopada 2014 r., dr hab. Elzbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, wiceprzewodnicząca KND PAN wygłosiła referat pt. "Ludność rezydująca i faktyczna a pomiar procesów demograficznych".