Poznań, 19.08.2019 r. 

 

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską


Mgr. inż. Roberta Szóstakowskiego


na temat:        „Prognozowanie danych wysokiej częstotliwości za pomocą metod uczenia maszynowego”

 

odbędzie się 2 września 2019 roku o godz. 12.00

w sali 236A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny , II piętro)

 

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman , prof. zw. UEP

                  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                  Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                  Katedra Matematyki Stosowanej

 

Promotor 

pomocniczy:  dr Michał Galas

                        University College London

 

Recenzenci: dr hab. Witold Orzeszko, prof. nadzw. UMK

                     Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                     Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

                     Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii


                     dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE

                     Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                     Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów

                    Instytut Zarządzania Finansami

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane
na stronie : www.wige.ue.poznan.pl

 

Z wyrazami szacunku

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP