Poznań, 18.05.2016 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja
nad rozprawą doktorską


Mgra Sergiusza Hermana


na temat: „Specyfika branżowa oraz efektywność funkcjonowania spółek akcyjnych w Polsce a prognozowanie ich upadłości”

 

odbędzie się 7 czerwca 2016 roku o godz. 10:00

w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, II piętro).

 

Promotor:                 Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

                                   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                   Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                   Katedra Ekonometrii

 

Recenzenci:             Dr hab. Małgorzata Markowska, prof. nadzw. UE

                                   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                                   Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

                                   Katedra Gospodarki Regionalnej

 

                                   Dr hab. Barbara Pawełek, prof. nadzw. UEK

                                   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

                                   Wydział Zarządzania

                                   Katedra Statystyki

 

                                  

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane
na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw.UEP