Poznań, 7.06.2018 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską


Mgr. Szymona Mamrota


na temat: Zastosowanie modelowania i symulacji procesowych na etapie stanowienia prawa gospodarczego do predykcyjnej oceny kosztów obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw

 

odbędzie się 21 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, II piętro).

 

Promotor:        prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP

                         Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                         Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                         Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych

 

Recenzenci:   prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. zw. UW

                         Uniwersytet Warszawski

                         Wydział Zarządzania

                         Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania

                                                              

                         dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

                         Uniwersytet Warszawski

                         Wydział Nauk Ekonomicznych

                         Katedra Ekonomii Politycznej

 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane
na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP