Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" - Nowe wyzwanie przed Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE)


Wniosek WIGE, opracowany przez zespół działający pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Abramowicza, zgłoszony do I edycji Konkursu MNiSW
w ramach programu "doktorat wdrożeniowy" został pozytywnie oceniony,
a WIGE został zakwalifikowany do dalszych etapów Konkursu:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_06/af2fcf1385b5fe56b608262197467cda.pdf

Prof. dr hab. Witold Abramowicz rozpoczął intensywne rozmowy
z pracodawcami i potencjalnymi doktorantami.

Dziekan WIGE, jako Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie na WIGE w roku akademickim 2017/2018 ustalił termin posiedzenia tej Komisji na 15.09.2017.

MNiSW wyznaczyło termin złożenia dokumentacji doktorantów WIGE ubiegających się o "doktorat wdrożeniowy" na 20.09.2017 r.

Warto zauważyć, że WIGE jest jedynym z dwóch reprezentantów uczelni poznańskich, zakwalifikowanym do dalszych etapów I edycji tego Konkursu.