Strona główna

Specjalna edycja szkolenia SAP TERP10!

Katedra Informatyki Ekonomicznej zaprasza studentów WIGE kierunku Informatyka i Ekonometria do udziału w specjalnej edycji szkolenia SAP TERP10 finansowanego ze środków dotacji projakościowej. W szkoleniu mogą brać udział studenci wszystkich lat studiów - kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie średniej ocen.

 

Udział szkoleniu jest bezpłatny. Finansowany będzie również koszt egzaminu certyfikacyjnego, pod warunkiem jego zaliczenia. Uczestnicy, którzy nie zaliczą egzaminu będą zobowiązani do pokrycia  jego kosztu (665 zł). Każdy uczestnik jest zobowiązany do podejścia do egzaminu (nie ma możliwości udziału wyłącznie w szkoleniu).  

 

Zapisy trwają do 7 maja 2017 r., szkolenie odbędzie się w dniach 3 -14 lipca 2017 r.Zapisy i informacje:

http://kie.ue.poznan.pl/pl/content/szkolenia-certyfikacyjne