Serdecznie zapraszamy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne na spotkanie informacyjne z Dyrektor ds. studiów w zakresie Informatyki i Analiz Ekonomicznych dr hab. Elżbietą Rychłowską-Musiał, prof. UEP, które odbędzie się 

dnia 1 października 2019 roku w Auli UEP (budynek A) w godz. 11.30-12.30.

Na zebraniu zostaną poruszone podstawowe informacje dotyczące toku studiów oraz sprawy formalne (wręczenie studentom legitymacji studenckich, zbiórka: dowody wpłaty (kasowe, bankowe) za legitymację (22 zł), zbiórka: podpisane ślubowanie, zaliczony test z „BHP” - wydrukowany z systemu Moodle: podpisane zaświadczenie oraz oświadczenie o odbyciu szkolenia BHP)

Poznań, 27.09.2019 r.