Strona główna

Studenci WIGE triumfują na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych”W dniach 22-23.05.2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się kolejna edycja konferencji NAWNE (http://nawne.pl/). Z ramienia UEP oddelegowanych zostało 7 prelegentów z 5 referatami, z których 3 zajęły miejsca na podium w konkursie na najlepszą pracę. Wszyscy studenci to członkowie Kół Naukowych Portfolio lub Inżynierii Finansowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.


Zwyciężczynią została Małgorzata Sobieralska (SKN IF) z referatem pt. ”Wykorzystanie modelu Mertona do oceny wypłacalności branży budowlanej". Gratulujemy również II miejsca Katarzynie Włosik (SKN Portfolio) za referat pt. "Współzależności pomiędzy giełdami wybranych państw europejskich" oraz III miejsca Katarzynie Sprawce (SKN Portfolio) – "Kurs walutowy GBP/PLN w świetle teorii parytetu siły nabywczej pieniądza".


Wszystkim prelegentom, nie tylko zwycięzcom, ogromnie dziękujemy za reprezentowanie naszej Uczelni.