Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ogłaszają nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie

w roku akademickim 2015/2016

 w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

 

Oferta adresowana jest do absolwentów uczelni ekonomicznych, politechnik i uniwersytetów, zainteresowanych studiami doktoranckimi w dziedzinie  nauk ekonomicznych, (dyscyplina ekonomia) w zakresie następujących specjalności:


- Analityka gospodarcza

- Badania operacyjne

- Ekonometria

- Ekonomia Matematyczna

- Elektroniczny biznes

- Informatyka Ekonomiczna 

- Inżynieria finansowa

 

-  Makroekonomia

-  Mikroekonomia

-  Statystyka

 Teoria ekonomii

 Teoria gier

- Teoria wyboru publicznego

 Teoria wzrostu gospodarczego

Studia Doktoranckie na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej wyróżnia wysoki poziom kształcenia z udziałem zagranicznej kadry naukowo-badawczej  oraz  rozległa współpraca międzynarodowa

 

                                                                             

 Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP

 

 

Szczegółowe informacje:  www.wige.ue.poznan.pl  - DLA DOKTORANTÓW

Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

e-mail: dwige-doktoranci@ue.poznan.pl

tel: +48-61-8543932; fax: +48-61-8543672